Khóa tập huấn về chủ đề quay phim và biên tập phim cho các thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

Từ ngày 22/04 đến ngày 27/04/2010, tại trường Đại học Trà Vinh, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã phối hợp với ĐH Trà Vinh và chuyên gia ĐH Bách Khoa Valencia Tây Ban Nha tổ chức khoá tập huấn quay phim và biên tập phim cho cán bộ giảng viên của các trường thành viên nhằm chuẩn bị cho “Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển mô hình CĐ CĐ”.  

Khoá tập huấn có sự tham gia đông đảo của cán bộ giáo viên các trường và các đơn vị thành viên của Hiệp hội dưới sự giảng dạy nhiệt tình của các giáo viên nhiều kinh nghiệm, ông Enric Antoni Burgos Ramirez – chuyên gia môn giao tiếp truyền thông Đại học Bách Khoa Valencia Tây Ban Nha và thầy Nguyễn Ngọc Đảnh – Thạc sỹ Công nghệ dạy học tại Mỹ  – Giáo viên trường ĐH Trà Vinh.

Sau 1 tuần tham gia khoá học lý thuyết kết hợp với thực hành, các học viên đã nắm được phương pháp và kỹ năng quay phim cũng như biên tập phim, không chỉ giúp ích cho việc chuẩn bị “Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển mô hình Cao đẳng Cộng đồng” mà còn có ý nghĩa thiết thực cho công tác giảng dạy và học tập trong các trường thành viên.

(Tổng hợp tin: Phương Giang)

Trả lời