Quy định về Điều lệ trường trung cấp

Ngày 21/10/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về Điều lệ trường trung cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.

Văn bản chi tiết xin xem tại file đính kèm:

14.2021.TT_BLDTBXH_21102021

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3568/Default.aspx

Trả lời