RELO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ONLINE PROFESSIONAL ENGLISH NETWORK (OPEN)

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) được thiết lập tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào năm 2015. Đây là một bộ phận trực thuộc Phòng Thông tin – Văn Hóa, Văn phòng hợp tác cùng Bộ Giáo dục, các hiệp hội nghề nghiệp của giáo viên, các trường đại học, các trường phổ thông, giảng viên và giáo viên Tiếng Anh trong các chương trình và dự án trao đổi văn hóa và giáo dục nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các nước trong khu vực. Văn phòng Tiếng Anh Khu vực Hà Nội là một trong 25 văn phòng tương tự trên toàn thế giới. Công việc của Văn phòng do Vụ Chương trình thuộc Tổng vụ Văn hóa và Giáo dục của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại thủ đô Washington điều phối.

Hiện nay, RELO đang tìm kiếm các ứng viên Việt Nam cho Chương trình Mạng lưới Tiếng Anh Chuyên nghiệp Trực tuyến (OPEN) Kỳ học mùa xuân năm 2021, bắt đầu vào 07/07/2021 và kết thúc vào 31/08/2021. Chương trình OPEN cung cấp các khóa học trực tuyến bậc đại học kéo dài 8 tuần do các tổ chức giáo dục Hoa Kỳ phát triển dành cho các chuyên gia/giảng viên giảng dạy tiếng Anh. Hạn chót nộp hồ sơ: hết ngày 20/04/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như yêu cầu đầu vào đăng ký khoá học, xin mời truy cập link sau đây: https://www.openenglishprograms.org/GOC_Information

Nguồn: https://vn.usembassy.gov/vi/education-culture-vi/relo-vi/

Trả lời