THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MỘT PHẦN CƠ SỞ 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐẮK NÔNG LÀM KHU CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Thực hiện Phương án số 1341/PA-BCĐ ngày 14/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông, ngày 06/7/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 680/QĐ-BCĐ về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung thành phố Gia Nghĩa tại cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông. Với tinh thần đó, Ban chỉ đạo thành phố Gia Nghĩa đã trưng dụng dãy nhà B (Toà nhà phía sau tại Cơ sở 1) của trường CĐCĐ Đắk Nông để làm khu cách ly tập trung nếu có số lượng người phải cách ly đông theo quy định. Mọi công tác chuẩn bị cho Phương án cách ly tập trung tại dãy nhà B của Nhà trường đã sẵn sàng, có đường đi riêng, độc lập với dãy nhà A, không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. (Hiện nay vẫn chưa có người cách ly tại đây).

Lối đi riêng biệt vào Tòa nhà B nơi cách ly

Như vậy, hiện nay Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông vẫn làm việc bình thường tại dãy nhà A của cơ sở 1, thuộc Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và tại cơ sở 2, thuộc Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tòa nhà A nơi làm việc và nhận hồ sơ tuyển sinh của Nhà trường

Nhà trường vẫn làm việc và nhận hồ sơ tuyển sinh tại 2 cơ sở như thường lệ cụ thể:
– Cơ sở 1. Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02613.577.599.
– Cơ sở 2. Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02613.500.299

Trân trọng thông báo!

Nguồn: https://dncc.edu.vn/thong-bao-ve-viec-su-dung-mot-phan-co-so-1-truong-cao-dang-cong-dong-dak-nong-lam-khu-cach-ly-y-te-tap-trung-cua-thanh-pho-gia-nghia-

Trả lời