Hội đồng họp xét sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 đối với các sáng kiến nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Sáng ngày 13/7/2021, Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 đã họp và thông qua 22 sáng kiến xung quanh các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

 

TS BS Lê Trí Khải – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng. Ảnh: Trần Hữu Thọ
Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 có: TS BS Lê Trí Khải – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; TS Huỳnh Văn Chung –  Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồngThS Nguyễn Bình Dân – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồngBSCKI Nguyễn Trung Hiếu – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch Hội đồngThS Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng NCKH&HTQT, Uỷ viên kiêm Thư ký; Các Ủy viên: Trưởng các đơn vị thuộc Trường.
Từ thực tiễn công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, 22 sáng kiến của các nhóm tác giả đã phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới, các giải pháp đề xuất có tính đột phá, phù hợp với công tác quản lý và đặc thù của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đa ngành, nghề và nhiều cấp trình độ của nhà trường. Các sáng kiến về: Giải pháp xây dựng một số văn bản cải cách hành chính trong quản lý Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum của nhóm tác giả: Lê Trí KhảiNguyễn An Huấn, Cao Văn Hùng; Giải pháp xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum của nhóm tác giả: Trần Văn Bình, Võ Đại Nam Anh; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng PhongNguyễn Thị Kiều DuyênLê Văn Quảng; Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên tại doanh nghiệp của nhóm tác giả: Nguyễn Hiển, Nguyễn Thị Thanh Tuý, Trần Cao Thượng; Ứng dụng các phần mềm chuyên dùng để sản xuất các sản phẩm truyền thông tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum của nhóm tác giả: Võ Mạnh Tuấn, Trần Hữu Thọ, Nguyễn Văn Hào,.. đã bám sát các mục tiêu chiến lược của nhà trường, cập nhật những giải pháp hữu hiệu đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu đánh giá ngoài năm 2022 và trường đạt chuẩn chất lượng cao trong năm 2025 của nhà trường, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường.

chung
TS Huỳnh Văn Chung –  Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận xét và đánh giá các sáng kiến tại Hội đồng.
Ảnh: Trần Hữu Thọ
Ý kiến tại Hội đồng, TS BS Lê Trí Khải – Hiệu trưởng, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và toàn thể Ủy viên ghi nhận tính mới, tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn của các sáng kiến. Với các luận đề gọn, rõ ràng, khái quát được thực trạng, mục đích, ý nghĩa cần đạt; những luận điểm về các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, có luận cứ khoa học xác thực và phương pháp triển khai trong thực tế; có luận chứng cụ thểthuyết phục. 22 sáng kiến nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã được xét, công nhận tại Hội đồng./.
Nguồn: 

Trả lời