Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai nâng cao năng lực dạy học và hiệu quả dạy học trực tuyến qua Mô hình “Lớp học đảo ngược”

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “nghỉ học không ngừng học” trong phòng chống Covid, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến: tập huấn cho giảng viên (GV), sinh viên (SV) sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến (Zoom, Google Meet, Google Classroom…); chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền Internet để phục vụ dạy học trong toàn Phân hiệu. Đặc biệt, việc tập huấn mô hình “Lớp học đảo ngược” trong tổ chức dạy học trực tuyến giúp giảng viên, sinh viên duy trì  hoạt động dạy – học trong giai đoạn giãn cách xã hội. Qua tập huấn, giảng viên Phân hiệu nhận thức được các nội dung cơ bản về lớp học đảo ngược, bao gồm:

1. Khái niệm mô hình lớp học đảo ngược

Gọi là lớp học đảo ngược vì cách thức tổ chức lớp học “đảo ngược hoàn toàn so với cách dạy truyền thống. Người học tiếp xúc với học liệu ngoài lớp học, chủ yếu bằng cách đọc tài liệu hay xem clip video. Như vậy thời gian ở lớp sẽ dành cho việc đào sâu nắm bắt kiến thức thông qua nhiều phương pháp sư phạm như giải quyết vấn đề, thảo luận hay tranh luận” (Đại học Vanderbilt, Mỹ).

2. Sự khác biệt cơ bản của mô hình lớp học đảo ngược với lớp học truyền thống

Mô hình lớp học đảo ngược nhấn mạnh việc người dạy và người học đổi vai cho nhau: Người dạy trở thành người đồng hành còn người học tham gia tích cực hơn; Người học là trung tâm của quá trình học tập.

3. Mô hình lớp học đảo ngược thể hiện rõ việc phát triển nhận thức cho sinh viên

Hình 1. Lớp học đảo ngược, lớp học truyền thống và thang đo cấp độ tư duy của Bloom

4. Cấu trúc của lớp học đảo ngược

5. Những lợi thế của mô hình lớp học đảo ngược

a/ Đối với sinh viên

– Mô hình “Lớp học đảo ngược” phù hợp với nhận thức của sinh viên và sự phát triển tư duy của người học. 

– Tăng cượng việc tự học của SV. Giúp người học tổ chức, quản lý thời gian của bản thân khoa học; chủ động, sáng tạo trong học tập ngoài giờ học chính khóa và trên lớp học. 

– Cải thiện các kỹ năng: sử dụng công nghệ thông tin, thuyết trình, đọc sách, nghiên cứu tài liệu,…từ đó nâng cao năng lực phát hiện – giải quyết vấn đề  cho người học.

b/ Đối với giảng viên

– Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến hiệu quả. 

– Tăng thời gian giao tiếp, làm việc với người học (không chỉ bó hẹp trong không gian lớp học). 

– Có kĩ năng xây dựng bộ công cụ giảng dạy (hệ thống bài giảng, học liệu…) dùng cho giảng dạy các môn học.

– Khai thác khoa học, hiệu quả hơn công nghệ thông tin, tài nguyên số và học liệu mở vào các môn học, từ đó nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu.

Giảng viên tham gia tập huấn Lớp học đảo ngược

  Mô hình lớp học đảo ngược phát huy được lợi thế trong dạy học trực tuyến. Để mô hình này được sử dụng đại trà và hiệu quả, GV trong Phân hiệu cần thực hiện tốt các công việc sau đây: 

– Lựa chọn phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp để có thể áp dụng được mô hình “Lớp học đảo ngược”. 

– GV lựa chọn nội dung, bài dạy thích hợp, thiết kế các bài giảng, video, chia sẻ các tài liệu đồng thời giao các nhiệm vụ học tập cần thực hiện cho SV (như tìm hiểu các vấn đề học tập; bài tập phát triển năng lực; bài báo cáo kèm sản phẩm báo cáo…) 

– GV chủ trì tổ chức hoạt động đưa ra ý kiến, thảo luận, trao đổi các nội dung bài học giữa SV với SV sau đó kết luận các vấn đề chính của bài dạy học khi thực hiện giờ giảng theo thời gian thực. 

– GV hỗ trợ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của người học về nội dung đã học trên không gian lớp học qua mạng đã được tạo ra sau khi kết thúc giờ học trực tiếp cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của SV.

– Ra các yêu cầu cụ thể đối với người học: 

+ SV bắt buộc phải xem/nghiên cứu bài giảng, tài liệu, video ở nhà và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giảng viên giao trước khi vào học trực tuyến. GV kiểm soát được việc tự học của SV.

+ SV tham gia thảo luận nhóm, trao đổi với nhau và trao đổi với giảng viên (các SV khác vẫn theo dõi được) trên lớp học trực tuyến qua sản phẩm là minh chứng gửi sau hoạt động. 

+ SV làm bài tập và thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên giao sau mỗi buổi học.

Với thực trạng dịch bệnh kéo dài, việc áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học trực tuyến với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp cho Phân hiệu thực hiện được mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa thực hiện hiệu quả của hoạt động đào tạo”, giúp người học hứng thú và chủ động hơn trong việc tiếp cận kiến thức, rèn cho mình được nhiều kỹ năng, GV chủ động, sáng tạo trong giảng dạy đồng thời nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu.

Nguồn: 

Trả lời