Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUSC) giới thiệu chương trình Hợp tác Tình nguyện viên (2020-2027)

Với mục tiêu giới thiệu chương trình Hợp tác Tình nguyện viên (VCP) giai đoạn 2020 – 2027 do Chính phủ Canada tài trợ, Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUSC) tổ chức cuộc họp với các đối tác vào ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại khách sạn La Thành, Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, các cán bộ văn phòng Hiệp hội và một số đối tác mới của tổ chức WUSC.

Tại cuộc họp, đại diện tổ chức WUSC đã giới thiệu về chương trình Hợp tác Tình nguyện viên, quỹ hỗ trợ cho các sáng kiến của đối tác và chia sẻ các bước quản lý tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, thông qua cuộc họp, tổ chức WUSC và các đơn vị đối tác chia sẻ kinh nghiệm làm việc, rào cản khi làm việc với các Tình nguyện viên đến từ chương trình Uniterra, Canada trong thời gian qua và đề xuất phương thức hợp tác giữa các đối tác của tổ chức WUSC trong các hoạt động của dự án.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Trả lời