Toạ đàm học thuật trực tuyến: “Ứng dụng phần mềm O’TALK cho HỌC VÀ THI Online trong Covid-19”

Website Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam xin gửi đường link Toạ đàm học thuật trực tuyến: “Ứng dụng phần mềm O’TALK cho HỌC VÀ THI Online trong Covid-19” do TS Mai Văn Tỉnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Chuyển giao Khoa học – Công nghệ Giáo dục Đại học (uỷ viên BCH Hiệp hội) tổ chức.

Đường link đăng nhập: https://otalk.ai/FORUM1103 

 

Trả lời