Công văn mời họp trực tuyến BCH Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021, Hiệp hội Cao đẳng Cộng Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành với nội dung cụ thể như sau:
    – Thời gian: 08h00 – 11h00 ngày 16 tháng 3 năm 2021
    – Hình thức triển khai: Họp trực tuyến
    – Nội dung:
   + Đóng góp ý kiến về Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng và Điều lệ Trường Trung cấp
   + Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ 2021-2026
Văn phòng Hiệp hội kính gửi Quý trường Công văn số 02/CV-HHCĐCĐVN về việc Họp Ban Chấp hành. Quý thành viên vui lòng gửi danh sách đại biểu đăng ký tham dự chương trình họp về email của văn phòng Hiệp hội trước ngày 12/3/2021.
Văn phòng sẽ liên hệ đến Quý thành viên đăng ký tham dự chương trình họp để cung cấp tài khoản và hướng dẫn đăng nhập tham gia chương trình họp trực tuyến.
Chi tiết xin xem tại công văn đính kèm:

Trả lời