Trung tâm Kiểm định CATD hướng dẫn ban hành và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Chiều ngày 24/11/2021, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) tổ chức chuyển giao và hướng dẫn ban hành, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên (Trường).

Về phía Trường, có sự tham gia của ThS Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Trịnh Thanh Tuấn Phụ trách Phòng và các thầy, cô của Phòng Thanh tra – Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Về phía Trung tâm, có ThS Cấn Tiến Dũng – Phó Giám đốc; ThS Nguyễn Văn Phương – Phụ trách Phòng và các cán bộ Phòng Kiểm định.

Tại buổi làm việc, Phòng Kiểm định của Trung tâm tiến hành triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giải đáp và thống nhất các vấn đề liên quan đến Bộ quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng của nhà trường

2. Một số lưu ý với đơn vị trong quá trình vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng giúp hệ thống hoạt động hiệu quả

3. Báo cáo và chuyển giao giao kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng cho nhà trường

Kết thúc buổi làm việc, ThS Trần Thanh Liêm và ThS Cấn Tiến Dũng nhất trí ký kết biên bản chuyển giao hệ thống bảo đảm chất lượng giữa 2 bên và đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hợp tác tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-huong-dan-ban-hanh-va-van-hanh-he-thong-bao-dam-chat-luong-tai-truong-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-to-hieu-hung-yen.html

Trả lời