Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021

Ngày 19/11/2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động- Năm học 2020-2021.

Trong thời điểm dịch Covid- 19 diễn ra phức tại trên địa bàn thành phố Phan Thiết, thực nhiện quy định của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch, Trường đã tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến với phòng họp chính đặt tại cơ sở 1 của Trường.

Tại Hội nghị, Ông Trương Văn Chính – Phó Hiệu trưởng Trường đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn mà Trường đã trải qua trong năm học 2020-2021 đồng thời xác định phương hướng chung cho toàn năm học là “Tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu kép: “Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hoàn thành năm học với chất lượng dạy – học được duy trì ổn định”; chủ động, linh hoạt trong đổi mới hình thức đào tạo, phương pháp dạy – học; cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị nhà trường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy VC, NLĐ và HSSV toàn Trường nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm học.

Bà Trần Thị Thúy – Trưởng Phòng Tài vụ đã báo cáo công khai tài chính năm học 2021 và tổng hợp góp ý, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nộ bộ năm 2022.

Bà Huỳnh Thị Yến Ngọc – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Ban Thanh tra nhân dân và đề ra phương hướng hoạt động của Ban trong năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân- Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính cũng đã báo cáo việc thực hiện xét chọn nâng lương trước thời hạn và hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với VC, NLĐ đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã điều hành Hội nghị thảo luận, trao đổi các ý kiến về các Dự thảo và  góp ý về hoạt động quản lý, đào tạo của Nhà trường trong thời gian qua và giải pháp cho thời gian tới. Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã chỉ rõ những khó khăn hiện tại và trước mắt của toàn đơn vị và kêu gọi sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ, cộng đồng trách nhiệm để cùng nhau hoàn thành mục tiêu trong năm học mới.

Tập thể viên chức, người lao động biểu quyết thông qua Nghị Quyết Hội nghị với quyết tâm đoàn kết, thống nhất cùng phấn đấu đạt được các nhiệm và chỉ tiêu đã đề ra trong năm học mới./.

Nguồn: http://btu.edu.vn/article/view/987/H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-VI%C3%8AN-CH%E1%BB%A8C,-NG%C6%AF%E1%BB%9CI-LAO-%C4%90%E1%BB%98NG-N%C4%82M-H%E1%BB%8CC-2021%E2%80%93-2022

Trả lời