Trung tâm Kiểm định CATD khai mạc đợt Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam)

Sáng ngày 04/12/2021, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) khai mạc tập huấn công tác tự đánh giá tại trường Cao đẳng Phương Đông (Trường).

Về phía Trường, có sự tham gia của thầy Nguyễn Đình Toàn – Hiệu trưởng nhà trường; các thầy trong Ban Giám hiệu; các thầy, cô giáo là trưởng các đơn vị và các cán bộ, giáo viên, nhân viên có liên quan.

Về phía Trung tâm, có thầy Đinh Công Bắc – Phó Giám đốc cùng với cán bộ Phòng Kiểm định.

Phát biểu khai mạc, thầy Nguyễn Đình Toàn bày tỏ lòng cảm ơn tới Trung tâm đã bố trí thời gian để tổ chức tập huấn trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Thầy hi vọng rằng với sự hỗ trợ của Trung tâm, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường sẽ thu nạp được nhiều kinh nghiệm và kiến thức để góp phần nâng cao hiệu quả tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

Thầy Nguyễn Đình Toàn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc đợt Tập huấn

Ngay sau phần khai mạc, thầy Đinh Công Bắc chủ trì đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày với các nội dung cụ thể: giới thiệu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH; hướng dẫn cơ sở phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá; tập huấn kỹ năng phân tích nội hàm tiêu chuẩn và thu thập minh chứng theo tiêu chuẩn.

Buổi chiều, thành viên tham gia tự đánh giá sẽ được chia thành các nhóm theo tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hành theo các nội dung đã được tập huấn với mục đích tiệm cận với tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và tiến tới đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như đánh giá ngoài chươg trình đào tạo.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-tap-huan-cong-tac-tu-danh-gia-tai-truong-cao-dang-phuong-dong-quang-nam.html

Trả lời