Trung tâm Kiểm định CATD tập huấn công tác tự đánh giá tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Ngày 25/11/2021, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá cho trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên (Trường) bằng hình thức trực tuyến.

Về phía Trường, có sự tham gia của ThS Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Hiệu trưởng nhà trường; các thầy trong Ban Giám hiệu; các thầy, cô giáo là trưởng các đơn vị đồng thời là Phó chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và các cán bộ, viên chức có liên quan.

Về phía Trung tâm, có 2 Phó Giám đốc là Đinh Công Bắc và Cấn Tiến Dũng cùng với cán bộ Phòng Kiểm định.

Tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Đinh Công Bắc đã giới thiệu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH; hướng dẫn cơ sở phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá; tập huấn kỹ năng phân tích nội hàm tiêu chuẩn và thu thập minh chứng theo tiêu chuẩn

Buổi chiều cùng ngày, các nhóm được phân công theo tiêu chí, tiêu chuẩn thực hành theo các nội dung đã được tập huấn để có thể đảm bảo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và tến tới đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-tap-huan-cong-tac-tu-danh-gia-tai-truong-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-to-hieu-hung-yen.html

Trả lời