Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được biểu dương mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu

     Từ 77 mô hình văn hóa ứng xử của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã thẩm duyệt, lựa chọn ra 15 mô hình tiêu biểu nhất để tổ chức  biểu dương khen thưởng, trong đó mô hình của HCT được đánh giá cao, vinh dự  được lựa chọn là mô hình Văn hóa ứng xử xuất sắc tiêu biểu năm 2021: “Mỗi cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên của Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là một đại sứ hình ảnh, văn hóa của người làm trong ngành du lịch, dịch vụ trên môi trường mạng”.

   Sáng 16/9/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kết nối các điểm cầu của các tỉnh thành phố, buổi lễ biểu dương được tổ chức long trọng. Tại điểm cầu Hải Phòng, bà Phạm Thị Huyền – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố Hải Phòng được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ủy quyền trao Bằng khen biểu dương mô hình văn hóa ứng xử xuất sắc tiêu biểu cho Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Long Hiệu trưởng Nhà trường đón nhận bằng khen

   Bà Phạm Thị Huyền đánh giá mô hình văn hóa ứng xử trên không gian mạng xã hội của HCT là mô hình rất trúng và đúng. Trước hết đội ngũ nhà giáo và HSSV – những người làm trong ngành du lịch rất coi trọng văn hóa ứng xử, đặc biệt mô hình văn hóa ứng xử trên môi trường mạng xã hội trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tác động của đại dịch covid-19, Nhà trường nhanh chóng đổi mới phương pháp tiếp cận xã hội, tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quảng bá hình ảnh, thương hiệu HCT… điều đó cũng khẳng định năng lực của cơ sở đào tạo đã thích nghi với bối cảnh mới.

   Đánh giá về mặt hình hình thức và quy mô của mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu mà Nhà trường được biểu dương, bà Phạm Thị Huyền cho rằng Nhà trường đã bắt kịp xu thế xã hội và các quy định của luật An ninh mạng và quy định của bộ ngành, địa phương nhằm phát huy những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của môi trường mạng xã hội, biết cách kiểm chứng thông tin thật, giả, biết các ứng  xử trên không gian mạng xã hội.

Bà Phạm Thị Huyền – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố Hải Phòng (áo đỏ) 

   Nhà trường tin tưởng việc tập trung nâng cao nhận thức, hành động về vấn đề văn hóa, giá trị truyền thống với những chuẩn mực đạo đức, quy tắc văn hóa ứng xử sẽ tạo nên nét đặc trưng riêng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, HSSV Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng trên không gian mạng, trở thành nền tảng vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngôi trường đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ.

Nguồn: https://www.hct.edu.vn/tin-tuc/truong-cao-dang-du-lich-hai-phong-duoc-bieu-duong-mo-hinh-van-hoa-ung-xu-tieu-bieu

Trả lời