Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

Ngày 15/01/2021, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Hội đồng trường, Tập thể lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn và 63 viên chức, người lao động trong trường.


TS. Lê Anh Tuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn cơ sở năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi cho nội dung các báo cáo.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện các quy định về công khai tài chính, tại Hội nghị, đại diện Phòng Tài chính – Kế toán đã công khai Báo cáo tài chính năm 2020, dự toán kinh phí năm 2021; Báo cáo công tác quản lý tài sản công năm 2020; thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Hội nghị đã bầu bổ sung 01 đồng chí tham gia Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022; trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.


Ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Hội nghị đã quyết định 07 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021; Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021, đại diện Tập thể lãnh đạo nhà trường và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã ký cam kết thi đua năm 2021.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2019 – 2020

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị; Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm với nhiều thành công và thành tích đối với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La./.

Nguồn: http://cdytesonla.edu.vn/vi/news/hoat-dong-chung/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2021-260.html

Trả lời