Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 22/08/2022, Tổ chức Bureau Veritas Certifications Việt Nam (BVC) tổ chức đánh giá thường niên về việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Trường Đại học Trà Vinh.


 
Đón tiếp và làm việc với đoàn đánh giá ngoài, có PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham dự.

  
 
Đoàn đánh giá ngoài tiến hành đánh giá nhiều nội dung thông qua phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu minh chứng thực tế để xác nhận, đánh giá lại sự phù hợp và tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Đại học Trà Vinh cũng như khả năng áp dụng liên tục trong phạm vi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được triển khai và áp dụng tại Trường trong năm qua.

PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Trường Đại học Trà Vinh đã vận hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ khi mới thành lập, nắm rõ các quy trình đặt ra và đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình đã cam kết mang lại lợi ích tích cực khi triển khai việc tham gia tiêu chuẩn chất lượng khác.
 
Song song với việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, Nhà trường tiếp tục tham gia kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường.

Sau khi làm việc, khảo sát và đánh giá tổng thể, thay mặt đoàn, ông Trần Vũ Quỳnh đánh giá cao việc duy trì và đảm bảo tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tổ chức đào tạo, công tác quản lý và cung cấp dịch vụ của Trường. Bên cạnh đó, đoàn cũng đưa ra khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và duy trì có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Trả lời