Trường Trung cấp KTKT Bắc Thăng Long ặp gỡ doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ đào tạo hỗn hợp Canvas

HĐ3 dự án “Phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp, sử dụng chương trình ‘Thương mại Điện tử’ đào tạo thử nghiệp cho nhóm nữ yếu thế nhằm mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã gặp gỡ và thảo luận với công ty cổ phần ADT quốc tế  về một số nền tảng công nghệ hiện nay phù hợp với đào tạo trực tuyến trong tình hình mới tại Việt Nam.   

Buổi sáng, thảo luận tập trung vào phân tích các nền tảng hiện có. Dưới sự tham vấn của chuyên gia công nghệ, các đại biểu trong Nhà trường đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới các nền tảng công nghệ và nêu ra những đặc điểm của BTL để các chuyên gia của doanh nghiệp góp ý, thảo luận.

Buổi chiều, các thành viên dành sự quan tâm tới nền tảng Canvas với nhiều lợi ích và đặc điểm phù hợp với Bắc Thăng Long. Nền tảng Canvas cung cấp các hình thức thi và kiểm tra phổ biến trên hệ thống LMS như trắc nghiệm, nhiệm vụ tương tác. Nó cũng cho phép người học hoặc chủ thể trung gian quản lý người học có thể kiểm soát tiến trình học tập cũng như năng lực người học qua từng giai đoạn. Hay như người hướng dẫn có thể dễ dàng đưa ra phản hồi về bài tập để học sinh biết những gì được mong đợi.

Tổng kết buổi làm việc, ông Lê Khắc Hiệp, giám đốc công ty Cổ phần ADT Quốc tế và ông Phạm Quang Vinh thống nhất với quan điểm phát triển giáo dục nghề trên nền tảng công nghệ số mang tính quốc tế, thông minh, bảo mật và thuận tiện trong quản lý, sử dụng. Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đặt viên gạch đầu tiên cho việc hỗ trợ phát triển hệ thống đào tạo hỗn hợp tại BTL.

Một số hình ảnh trong ngày làm việc:

Nguồn: https://btl.edu.vn/gap-go-doanh-nghiep-cung-cap-nen-tang-cong-nghe-dao-tao-hon-hop-canvas.html

Trả lời