Tiến sĩ Phạm Quang Huy giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng

Sáng 29/01/2021, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy – Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, kể từ ngày 01/02/2021.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu trao Quyết định cho Tiến sĩ Phạm Quang Huy

Chúc mừng ông Phạm Quang Huy nhận trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn lãnh đạo nhà trường tiếp tục có những bước đột phá trong công tác đào tạo, ngoài cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tâm thế cho sinh viên, cần chú trọng kết nối nhà trường và doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, tân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp hứa sẽ cùng tập thể đoàn kết, phấn đấu đưa nhà trường ngày càng phát triển, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quang Huy sinh năm 1978, tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Anh văn tại Trường Đại học Cần Thơ; Thạc sĩ Quản lí Giáo dục và Tiến sĩ Giáo dục tại Đại học Hawaii, Hoa Kỳ; Cao cấp lý luận chính trị.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1999, ông Phạm Quang Huy công tác tại Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 2, huyện Hồng Ngự và từng kinh qua các chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp. Tháng 12/2017, ông được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao phụ trách điều hành Trường từ tháng 9/2020.

Hiện lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Tháp có Hiệu trưởng Phạm Quang Huy và 02 Phó Hiệu trưởng Trần Văn Lực (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Phương (sinh năm 1982)

Nguồn: http://new.dtcc.edu.vn:88/tien-si-pham-quang-huy-giu-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-dong-113451.html

Trả lời