Chiều 27/01/2021 Hội nghị viên chức Trường Cao đẳng Vĩnh Long năm 2020 được tổ chức thành công, với sự tham dự hơn 150 viên chức và lao động hợp đồng. Hội nghị viên chức là hoạt động quan trọng của Trường Cao đẳng Vĩnh Long nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức (VC), người lao động (NLĐ) tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển Trường. Đồng thời Hội nghị cũng là dịp để Lãnh đạo nhà Trường nắm bắt đựơc tâm tư, nguyện vọng của VC, NLĐ để có sự chỉ đạo, giải pháp thiết thực trong quá trình thực thi nhiện vụ năm 2021.

 

Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị Viên chức tại giảng đường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: ông Trần Minh Tố – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, ông Hồ Kỳ Nam – Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Phó Hiệu trưởng, ông Đinh Quang Minh Chủ tịch Công Đoàn và ông Hồ Văn Hiếu – Phó trưởng Phòng CT& CTHSSV.

 

Hình 2: Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

 

Tại hội nghị ThS. Trần Minh Tố – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được đồng thời đã chỉ ra những khó khăn, trong năm học 2020. Trước xu thế mới của giáo dục đại học, cao đẳng trong nước và hội nhập quốc tế, trong năm học 2020 tập thể VC, NLĐ Nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trên nhiều mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng; cải tạo cơ sở vật chất; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho VC và NLĐ,… Đặc biệt là công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, xã hội hóa giáo dục, liên kết, hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước đã có nhiều đổi mới và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Năm 2021, Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Hình 3. ThS. Trần Minh Tố – Hiệu trưởng Nhà trường
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã được nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến các Báo cáo công tác tài chính của Trường và Công đoàn, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới. Tiếp theo Hội nghị đã phát động phong trào thi đua, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2021-2023 và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2021.

 

 Hình 4. Ông Đinh Quang Minh Chủ tịch CĐ báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2020

 

Hình 5. Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

Hình 6. Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2021

Tại Hội nghị cũng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long cho 04 viên chức của trường và thông qua quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hưng Trung làm Phó Trưởng khoa Y Dược.

 

Hình 7. ThS. Trần Minh Tố – Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng khen cho 04 viên chức Trường

Hình 8. ThS. Trần Minh Tố – Hiệu trưởng Nhà trường
trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hưng Trung làm Phó Trưởng khoa Y Dược.

Trước khi kết thúc, Hội nghị tiến hành thông qua Nghị quyết hội nghị với biểu quyết nhất trí của toàn thể VC, NLĐ tham dự. Hội nghị VC Nhà trường năm 2020 đã thành công tốt đẹp hứa hẹn Trường Cao đẳng Vĩnh Long bước vào một năm học mới với nhiều đổi mới tích cực, thắng lợi mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; củng cố vững chắc niềm tin, uy tín của Nhà trường đối với Lãnh đạo các cấp, VC, NLĐ, HSSV và xã hội.

Nguồn: http://www.vlcc.edu.vn/tintuc/1236/p-2951/children-2951/child-2951/Hoi-nghi-vien-chuc-Truong-Cao-d%E1%BA%B3ng-Vinh-Long-nam-2020.html

Trả lời