Phân hiệu Đại học Thái Nguyên nhận bàn giao sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020

Ngày 13/01/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị tổng kết ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai năm 2021 và bàn giao sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại diện các Sở, Ban, Ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai. Về phía Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà – Phó Giám đốc Phân hiệu tham dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Khắc Hiền – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động Khoa học Công nghệ của tỉnh năm 2021 và đề ra các phương hướng hoạt động năm 2022 của ngành. Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm, góp ý vào phương hướng hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2022 của tỉnh Lào Cai.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà – Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh Lào Cai, đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà các nhà khoa học của tỉnh và ngành khoa học công nghệ đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời đề nghị các nhà khoa học và ngành khoa học công nghệ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, khuyến khích thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ mang tính ứng dụng, đáp ứng với đòi hỏi thực tiễn của địa phương và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai. 

Hai là, cần có chính sách để thu hút nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia nhiểu vào hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh.

Ba là, cần tập trung nâng cao hàm lượng khoa học trong các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và chuyển giao các kết quả của các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Giàng Thị Dung – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai thay mặt UBND tỉnh tổ chức bàn giao sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Trong đó, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã được nhận bàn giao sản phẩm khoa học của Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và dược liệu một số loại cây dược liệu giá trị kinh tế cao (Độc hoạt, Mộc hương, Bạch chỉ, Huyền sâm, Tục đoạn) theo hướng GACP-WHO tạo chuỗi sản xuất tại tỉnh Lào Cai”.

ThS. Nguyễn Hoàng – Trưởng phòng Đào tạo – NCKH&HTQT, đại diện Phân hiệu nhận bàn giao sản phẩm khoa học các đề tài, dự án thực hiện giai đoạn 2018-2020

Nguồn: http://laocai.tnu.edu.vn/phan-hieu-dai-hoc-thai-nguyen-nhan-ban-giao-san-pham-khoa-hoc-cua-cac-de-tai-du-an-tinh-lao-cai-giai-doan-2018-2020/

Trả lời