Khởi công xây dựng Viện Công nghệ sinh học Trường Đại học Trà Vinh

(TVU) – Trường Đại học Trà Vinh vừa khởi công xây dựng Viện Công nghệ sinh học – Trường Đại học Trà Vinh. PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Nhà trường đến dự và phát lệnh khởi công.


Lãnh đạo Hội đồng tư vấn, Ban Giám hiệu Nhà trường và nhà thầu thi công tại lễ khởi công

Công trình xây dựng Viện Công nghệ sinh học Đại học Trà Vinh là một trong những công trình cấp thiết, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020. Công trình đầu tư các hạng mục chính như: Tòa nhà Viện Công nghệ sinh học với quy mô 04 tầng, tổng diện tích 2.768m2; Trại nghiên cứu ứng dụng công nghệ rau sinh học ăn lá với diện tích khoảng 500m2; Trại nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học rau ăn củ với diện tích khoảng 500m2; Trại nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trồng cây ăn trái với diện tích khoảng 1000m2; Trại nghiên cứu cây dược liệu với diện tích khoảng 1.000m2; Khu vườn ươm cây nuôi cấy mô với diện tích khoảng 1.000m2; cùng các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích đầu Viện Công nghệ sinh học – Trường Đại học Trà Vinh trên 6000m2. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn đối ứng của Trường Đại học Trà Vinh. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến khoảng 16 tháng.

PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Nhà trường nói: “Thời gian tới, Nhà trường mở rộng phát triển cơ sở vật chất và nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và giảng dạy. Qua đó, giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực CNSH vi sinh, CNSH dược phẩm, CNSH nông nghiệp, thủy hải sản và môi trường tại tỉnh nhà, khu vực và cả nước.”

Công trình Viện Công nghệ sinh học Đại học Trà Vinh hoàn thành sẽ góp phần phát triển thêm cơ sở vật chất trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy của sinh viên và giáo viên Nhà Trường. Đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và chất lượng đào tạo ở các nhóm ngành công nghệ Sinh học (CNSH), nông nghiệp – thủy sản và môi trường,…. của Nhà trường, và thúc đẩy hội nhập giáo dục quốc tế.

Nguồn: https://www.tvu.edu.vn/khoi-cong-xay-dung-vien-cong-nghe-sinh-hoc-truong-dai-hoc-tra-vinh/

Trả lời