Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng ký Quyết định 2239/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm: 

QD 2239 CL GDNN

 

QD-2239-CL-GDNN.pdf (157 downloads )

Trả lời