Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

QD 2222 CDS GDNN

 

QD-2222-CDS-GDNN.pdf (119 downloads )

Trả lời