CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2023

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2023.

Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam phải:

  • có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
  • là công dân Việt Nam
  • có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

  1. Hiện đang sinh sống, giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã nhận học bổng Fulbright trong thời gian 05 năm vừa qua.
  2. Đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng 02 năm vừa qua.

Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

  • Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: phải bắt đầu vào tháng 9/2023 hoặc tháng 1/2024
  • Ứng viên chọn học bổng một năm học: phải bắt đầu vào tháng 9/2023

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

Hạn cuối nhận hồ sơ là 5h00 chiều, ngày 15/10/2022 (giờ Việt Nam).

Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ có trên trang web: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/.

Nguồn: Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Trả lời