Công văn mời tham dự Hội nghị tổng kết Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam năm 2021

Website Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam xin trân trọng gửi Công văn mời tham dự Hội nghị tổng kết Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam năm 2021, chi tiết xin xem nội dung sau đây:

CV tham du HNTK 2021_VACC

 

CV-tham-du-HNTK-2021_VACC.pdf (184 downloads )

Trả lời