ĐẨY MẠNH VIỆC NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG HƯỚNG ĐI CHO SINH VIÊN

Con đường tìm kiếm việc làm có thể có nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Trên con đường ấy, các trường cao đẳng và học viện đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng phù hợp với công việc để đến đích nhanh chóng và thành công nhất.

Bên cạnh đó chúng ta không phủ nhận việc ngày nay quan điểm phân cấp về trình độ học vấn vẫn đang tồn tại sâu sắc, gây bất lợi cho sinh viên tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng việc làm cũng như mức lương của họ trong tương lai.

Vào thứ Ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021, Hiệp hội các trường Cao đẳng và Học viện Canada cùng Cơ quan Thống kê Canada và Trung tâm Thống kê Giáo dục tổ chức một buổi toạ đàm trực tuyến để chia sẻ những nghiên cứu về việc mở rộng hướng đi cho sinh viên. Đặc biệt trả lời câu hỏi ”Các trường cao đẳng và học viện đóng vai trò gì trong lộ trình học tập cũng như có sức ảnh hưởng gì đến nghề nghiệp của người Canada sau khi tốt nghiệp?”

Nguồn: https://www.collegesinstitutes.ca/event/cican-webinar-contribute-to-stronger-research-on-expanding-student-pathways/

Trả lời