DIỄN ĐÀN HỢP TÁC QUỐC TẾ CANADA – VIỆT NAM

Ngày 22 tháng 10 năm 2011, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) kết hợp với Trung tâm Seameo Retrac và Hiệp hội Cao Đẳng Cộng Đồng Canada (ACCC) tổ chức diễn đàn hợp tác quốc tế Canada và Việt Nam.

Ngày 22 tháng 10 Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) kết hợp với Trung tâm Seameo Retrac và Hiệp hội Cao Đẳng Cộng Đồng Canada (ACCC) tổ chức diễn đàn hợp tác quốc tế Canada và Việt Nam với nội dung thảo luận về mô hình Cao đẳng Cộng đồng và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các thành viên Hiệp hội ACCC và VACC để tạo cơ hội hợp tác, ký kết ghi nhớ.

Hội thảo được tổ chức từ 8h30 đến 18h00 tại trung tâm Semeo Retrac – 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Diễn đàn có Ông Đỗ Minh Hoài, Phó Tổng cục trưởng  Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động Thương binh và xã hội, thành viên của Hiệp hội ACCC, trung tâm Seameo Retrac và thành viên của Hiệp hội VACC.

Trong chương trình phía Canada trình bày tổng thể về mô hình Cao đẳng Cộng đồng và hiệu quả của các hoạt động mà các trường Cao đẳng, Đại học Canada đang áp dụng. Ông Paul Brennan, Phó Chủ tịch, Quan hệ đối tác quốc tế ACCC đại diện phía Canada chia sẻ những thông tin về mô hình giảng dạy, đào tạo điển hình của Alberta, bài phát biểu có rất nhiều thông tin hữu ích cho phía Việt Nam.

Về phía Việt Nam – Ông Đỗ Minh Hoài – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động Thương binh và xã hội phát biểu những thông tin mới nhất về các trường Cao đẳng dạy nghề và các trường Cao đẳng dạy nghề phồ thông cơ sở.

Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, chủ tịch VACC đại diện trình bày, chia sẻ về sự phát triển của giáo dục Việt Nam gần đây, và đặc biệt nhấn mạnh đến các trường Cao đẳng Cộng đồng và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng tại Việt Nam.

Xuyên suốt nội dung trình bày là các phần tham luận của đại diện hai bên với mục đích giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, quản lý, nhằm giúp hai bên xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác của Canada và Việt Nam, và sự phát triển của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng.

Chương trình kết thúc với phần ký kết biên bản ghi nhớ giữa các thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada và thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, đánh dấu bước tiến về mối quan hệ hợp tác, gắn bó ngày càng sâu sắc giữa Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada và Việt Nam.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu:

                           

Trả lời