Đoàn công tác của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai thăm và làm việc với Trường Đại học Nông Lâm, Trường Ngoại ngữ – ĐHTN

Trong 2 ngày 01 và 02/3/2021, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã đến thăm và làm việc với các cơ sở giáo dục đại học của Đại học Thái Nguyên là Trường Đại học Nông Lâm, Trường Ngoại ngữ. Đoàn công tác của Phân hiệu do PGS.TS. Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc với các Trường, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng cho biết: Sau 05 năm thành lập, Phân hiệu đã khẳng định được vị thế quan trọng của một cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận. Phân hiệu ngày càng phát triển lớn mạnh về chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao; các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ đạt hiệu quả đáng khích lệ.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_1007.JPG

Đoàn công tác của Phân hiệu làm việc với Trường Ngoại ngữ

Trong những năm qua, Phân hiệu đã làm tốt công tác phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Trường Ngoại ngữ về các lĩnh vực: Liên kết đào tạo đại học, sau đại học; Trao đổi giáo viên và Nghiên cứu khoa học.

C:\Users\Admin\Desktop\z2358707990617_9bb26ebfbdd584ec1ca543777b354069.jpg

Đoàn công tác làm việc với Trường Đại học Nông Lâm

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_5460.jpg

Đoàn công tác thăm quan cơ sở vật chất của Trường Đại học Nông Lâm

Tại buổi làm việc với hai nhà trường, lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất ký biên bản thỏa thuận, hợp tác. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai phối hợp một số nội dung sau:

Thứ nhất, về công tác đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp để tuyển sinh, đào tạo các lớp đại học, sau đại học. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ xem xét để phối hợp mở các ngành đào tạo mới đặt tại Phân hiệu.

Thứ hai, các đơn vị sẽ phối hợp trong việc trao đổi giảng viên, sử dụng nguồn lực giảng viên có chất lượng của các bên trong thực hiện giảng dạy, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

Thứ ba, phối hợp triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ tại các địa phương.

Cuối cùng, các đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác trao đổi sinh viên, đặc biệt là đưa sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại các nước tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Đài Loan, Israel,…

Nguồn: http://laocai.tnu.edu.vn/index.php/vi/tintuc/tin-tuc-su-kine/1869-%C4%91o%C3%A0n-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-c%E1%BB%A7a-ph%C3%A2n-hi%E1%BB%87u-th%C4%83m-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C3%B4ng-l%C3%A2m,-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ngo%E1%BA%A1i-ng%E1%BB%AF-%C4%91htn.html

Trả lời