Hội nghị lấy ý kiến cử tri Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

   Ngày 4/3/2021, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Phạm Văn Long phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Long, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử  đồng chí được dự kiến giới thiệu đại biểu Quốc hội.

   Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí: Mai Thị Huệ, Phó hiệu trưởng, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ trường, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, ứng cử đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu dự Hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí: Mai Thị Huệ

Đ/c Mai Thị Huệ, Phó hiệu trưởng, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ trường, Phó Chủ tịch Công đoàn trường 

Nguồn: https://www.hct.edu.vn/tin-tuc/hoi-nghi-lay-y-kien-cu-tri-truong-cao-dang-du-lich-hai-phong-doi-voi-nguoi-du-kien-gioi

Trả lời