Góp ý Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi công văn đến Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam về việc đề nghị cho ý kến góp ý Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp, nội dung cụ thể theo file đính kèm: 

DONG-GOP-DU-THAO-DIEU-LE-TRUONG-CD-TC.pdf (277 downloads )

Du-thao-Thong-tu-Dieu-le-truong-cao-dang-2021.docx (264 downloads )

Du-thao-Thong-tu-Dieu-le-truong-trung-cap-2021.docx (226 downloads )

Trả lời