Góp ý Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi công văn đến Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam về việc đề nghị cho ý kến góp ý Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp, nội dung cụ thể theo file đính kèm: 

DONG-GOP-DU-THAO-DIEU-LE-TRUONG-CD-TC.pdf (49 downloads)

Du-thao-Thong-tu-Dieu-le-truong-cao-dang-2021.docx (54 downloads)

Du-thao-Thong-tu-Dieu-le-truong-trung-cap-2021.docx (37 downloads)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *