Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Trường Đại học Trà Vinh

Kính gửi: Nhà nghiên cứu, Giảng viên

Căn cứ Thông báo số 01/TB-KHCB ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Khoa Khoa học Cơ bản về việc tổ chức Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác học đường” 

Thời gian

– Thời gian tổ chức hội thảo: 14/6/2021 

– Thời gian nhận bài : từ 09/4/2021 đến hết ngày 19/4/2021

Các bài viết chất lượng sẽ được biên tập và xem xét đang trong Kỷ yếu Hội thảo xuất bản có mã số quốc tế ISBN, đồng thời mỗi tham luận sẽ được gán mã số định danh quốc tế DOI và xuất bản trực tuyến trên website Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh có kết nối các cơ sở dữ liệu quốc tế: Google Scholar, Crossref, BASE và WorldCat. 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ và gửi bài: 

Điện thoại: 0294.3.855.246 (số nội bộ 271, di động: 0918.090.987).

Email cô Cô Thị Thúy: ctthuy@tvu.edu.vn.

Ban tổ chức Hội thảo khoa học rất mong nhận được sự quan tâm và gửi bài tham  luận của quý vị để hội thảo được thành công tốt đẹp.

Trân trọng!    

Chi tiết xin vui lòng tham khảo trong các file bên dưới:

TM-viet-bai-HT0001-1.pdf (412 downloads )

Form-tham-luan-Hoi-thao-1.doc (281 downloads )

DINH-DANG-TLTK-THEO-VANCOUVER-STYLE_3.8.2020-1.docx (281 downloads )

Trả lời