Đồng chí Phan Hữu Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự họp cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Đảng ủy tháng 4/2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Hữu Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh–phụ trách giám sát thường xuyên Đảng bộ.

Đồng chí Phan Hữu Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh cùng Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ trong kỳ họp tháng 4/2021

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Hữu Phước đã có những quan tâm, chỉ đạo trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đặc biết chú trọng mục tiêu, ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề trong Bổ sung, làm giàu thêm kiến thức cho đảng viên; Xây dựng bản lĩnh chính trị cho người đảng viên. Đẩy mạnh phân công đảng viên còn rụt rè, chưa mạnh dạn phát biểu, rèn luyện kỹ năng tranh luận, phản biện; Mang tính giáo dục cao; Đối với các chuyên đề có chất lượng, có ý nghĩa thiết thực, Đảng ủy có thể cụ thể hóa thành nghị quyết thực hiện trong toàn Đảng bộ, tạo tính lan tỏa cao trong đơn vị.

Hội nghị đã sinh hoạt đúng quy định, từng đồng chí đảng ủy viên tham gia thảo luận sôi nổi theo phần việc được phân công, không khí sinh hoạt cởi mở nhưng nghiêm túc, bảo đảm tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.

Nguồn: http://new.dtcc.edu.vn:88/dong-chi-phan-huu-phuoc-tinh-uy-vien-bi-thu-dang-uy-khoi-du-hop-cung-ban-chap-hanh-dang-bo-truong-cao-dang-cong-dong-dong-thap.html

Trả lời