Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2012

(23/05/2012) – Hà Nội Ngày 23 tháng 05 năm 2012

 Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 06 năm 2012 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời đưa ra những kế hoạch và giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thành công phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2012 của Hiệp hội.

Hội nghị sẽ có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan ban ngành và lãnh đạo các đơn vị thành viên của Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam.

Tin Văn phòng VACC

Trả lời