HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI ĐẠI HỌC MONTRÉAL, CANADA DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đại học Montreal (tên đầy đủ: Université de Montréal) là trường Đại học lớn thứ hai của Canada về số lượng sinh viên. Các lĩnh vực học thuật được giảng dạy tại trường vô cùng đa dạng khi có đến 600 Chương trình học thuật. Trường chuyên cung cấp học bổng bậc Đại học và sau Đại học tại Canada, trong đó có một số lượng lớn học bổng chuyên dành cho sinh viên quốc tế. Điều này thể hiện ở con số 80% sinh viên nước ngoài đang học tập tại Đại học Montréal Canada, chiếm nhiều hơn so sinh viên tại Canada.

 📌THÔNG TIN CHUNG:

Quốc gia theo học: Canada

– Đại học: Đại học Montréal

– Loại học bổng: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

– Đối tượng đăng kí: Sinh viên ở tất cả các quốc gia        

📌GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

Đối với học bổng Cử nhân: tiêu chí đánh giá duy nhất để xác định giá trị học bổng dựa trên bảng điểm được cung cấp trong quá trình học tập và được phân thành ba cấp độ như sau:

  • LEVEL A: 12.951,76 USD mỗi năm (2 kỳ, tương đương 30 tín chỉ) hoặc 6.475,88 USD mỗi kỳ (15 tín chỉ) hoặc 431,73 USD mỗi tín chỉ
  • LEVEL B: $6,172.60 mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc $3,086.30 mỗi buổi (15 tín chỉ) hoặc $205.75 mỗi tín chỉ
  • LEVEL C: 2.159,15 USD mỗi năm (2 kỳ, tương đương 30 tín chỉ) hoặc 1.079,57 USD mỗi kỳ (15 tín chỉ) hoặc 71,97 USD mỗi tín chỉ

Đối với học bổng Thạc sĩ:

  • Phi nghiên cứu: 10.046,35 USD mỗi năm (3 kỳ, tương đương 45 tín chỉ) hoặc 3.348,78 USD mỗi kỳ (tương đương 15 tín chỉ) hoặc 223,25 USD mỗi tín chỉ
  • Nghiên cứu: 10.169,68 USD mỗi năm (3 kỳ, tương đương 45 tín chỉ) hoặc 3.389,89 USD mỗi kỳ (tương đương 15 tín chỉ) hoặc 225,99 USD mỗi tín chỉ

Đối với học bổng Tiến sĩ: $21,593.35 mỗi năm (3 buổi, tương đương 45 tín chỉ) hoặc $7,197.78 mỗi buổi (tương đương 15 tín chỉ) hoặc $479.85 mỗi tín chỉ.

📌YÊU CẦU:

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

– Ứng viên phải là sinh viên quốc tế.

– Các ứng viên phải đăng ký một chương trình học toàn thời gian trong suốt quá trình học tại Đại học Montréal.

– Đối với chương trình cử nhân, ứng viên phải tốt nghiệp trung học.

– Ứng viên phải có giấy phép du học và không phải là thường trú nhân của Canada cũng như không có quốc tịch Canada.

📌THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: 01/09/2023

📌ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://admission.umontreal.ca/en/scholarship-for-international-students/

 Nguồn: IVolunteer