Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp họp quý đầu tiên của năm 2021

Chiều ngày 23/3/2021, Hội đồng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp họp Quý I/2021, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Dương – Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tại phiên họp, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp đã báo cáo Tình hình hoạt động của Trường trong Quý I/2021 và phương hướng Quý II/2021.

Các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình họp của Hội đồng Trường; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của của nhà trường và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường lưu ý một số vấn đề: Đối với kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của nhà trường và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đề nghị nhà trường tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng trường để bổ sung, cụ thể hóa các giải pháp triển khai nhiệm vụ ngay trong Quý II/ 2021. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, Nhà trường cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương, doanh nghiệp tổ chức quá trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch  giao Thư ký Hội đồng Trường tiếp thu góp ý của các thành viên, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy trình, giao Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo tham mưu Văn bản lấy ý kiến của Sở Nội vụ, hoàn thiện và trình UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét thông qua.

Các thành viên Hội đồng trường chụp ảnh lưu niệm

Hội đồng Trường có nhiệm kỳ 05 năm, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng và các quy định khác có liên quan.

Nguồn: http://new.dtcc.edu.vn:88/hoi-dong-truong-cao-dang-cong-dong-dong-thap-hop-quy-dau-tien-cua-nam-2021.html

Trả lời