Hội thảo “Phát triển nghề nghiệp”

Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam phối hợp với Vietnam Resource Group, LLC tại Mỹ tổ chức Hội thảo “Phát triển nghề nghiệp” tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên ngày 29.3.2012.

Nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ và sử dụng văn hóa Mỹ – Việt trong việc phát triển kỹ năng mềm cho cán bộ, giảng viên và sinh viên các đơn vị thành viên của Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam. Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam phối hợp với Vietnam Resource Group, LLC tại Mỹ tổ chức Hội thảo “Phát triển nghề nghiệp” tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên. Nội dung trọng tâm của hội thảo,  Vietnam Resource Group, LLC tổng hợp và chia sẻ một số kỹ năng mềm tiêu biểu cần thiết cho việc phát triển nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập và đa văn hóa. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Anh và tiếng Việt, ngoài ra Vietnam Resource Group, LLC còn sử dụng văn hóa đối chiếu giữa Việt Nam và Mỹ để trao đổi một cách uyển chuyển và phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu của mỗi cá nhân.

Trong hội thảo, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam sẽ tiến hành Lễ kết nạp thành viên mới cho Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam

Trả lời