Hội thảo về tổ chức sự kiện tại Bình Thuận

Vào ngày 18/6/2010, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam phối hợp với tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Canađa (WUSC) và trường CĐCĐ Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn với chủ đề: ” Phương pháp tổ chức sự kiện”.

Vào ngày 18 tháng 06 năm 2010, nhằm mục đích nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện cho các trường thành viên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch hợp tác của chương trình Unitera giai đoạn II (2009-2014) giữa tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Canađa (WUSC) và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, tổ chức WUSC đã cùng phối hợp với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Viêt Nam và trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức hội thảo với chủ đề: “Phương pháp tổ chức sự kiện”.

Tham gia buổi hội thảo có các cán bộ, giảng viên các trường thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam. Chuyên gia tập huấn cho hội thảo là ông Glenn Bohay, chuyên gia tình nguyện ngắn hạn của WUSC từ Canađa.

Chuyên gia Glenn Bohay đang thảo luận với các thành viên tham dự Hội thảo

  Thông qua buổi hội thảo, các thành viên tham dự đã nắm được những kỹ năng và những thông tin cơ bản và cần thiết nhất trong công tác tổ chức sự kiện. Nhanh nhạy, năng động, sáng tạo, có đầu óc tổ chức, trí tưởng tượng phong phú và những kỹ năng giao tiếp xuất sắc;  biết cách xoay xở tình thế và ứng phó trong mọi tình huống…,đó là những phẩm chất của những người làm công việc tổ chức sự kiện mà các cán bộ cũng như các giáo viên tham dự thu nhận được qua hội thảo này!

Các thành viên tham dự cũng hiểu rõ hơn rằng, muốn có được một chương trình hay một sự kiện “độc nhất vô nhị” phải qua nhiều giai đoạn khá công phu chứ không đơn giản như người ta nhìn thấy bề ngoài. Yêu cầu lớn nhất đối với một sự kiện là phải nắm rõ ý tưởng xuyên suốt chương trình là gì? Đó là sợi chỉ đỏ hướng đạo. Đối tượng là ai? Địa điểm tổ chức?…

Thông qua hội thảo này, Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam mong rằng các trường thành viên sẽ được trang bị đầy đủ những kỹ năng chuyên nghiệp để có thể tổ chức thành công các sự kiện lớn nhỏ của trường mình.

Trả lời