Khởi động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ.  

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào các năm 2019 và 2020, là một trong các hoạt động quan trọng nhằm triển khai Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Qua hai lần triển khai thực hiện, cuộc thi đã khẳng định được vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên chủ nhân tương lai của đất nước. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 đã thu hút hơn một triệu học sinh, sinh viên tham gia. Có 5.376 trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học và Học viện tham gia cuộc thi Vòng Sơ khảo. Cuộc thi đã thành công, thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia tạo được dấu ấn và có sức lan tỏa rộng rãi.

Từ những kết quả tốt đẹp của Cuộc thi năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Để triển khai Cuộc thi một cách có hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 02 văn bản hướng dẫn các đơn vị có liên quan về việc tham gia phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 (Công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 538/BVHTTDL-TV ngày 24 tháng 02 năm 2021).

Về quy mô tổ chứcCuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước. Cuộc thi sẽ diễn ra qua 02 vòng:

– Vòng Sơ khảo từ tháng 2/2021 đến ngày 31/7/2021: Tổ chức tại Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, các tỉnh/thành, các trường Đại học/Học viện và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu) đã được Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 vòng Sơ khảo tại Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, các tỉnh/thành, các trường Đại học/Học viện và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy định.

– Vòng Chung kết từ ngày 01/8/2021 đến cuối tháng 10/2021: Tổ chức tại Hà Nội.

Ban Tổ chức sẽ tổng kết, công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tại Hà Nội, dự kiến vào cuối tháng 10 năm 2021.

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 xin xem tại đây.

Nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/articledetail.aspx?sitepageid=625&articleid=11104&fbclid=IwAR0GBKMoz_3M5ms_CmyCqGvduBS0xqmi68AvTUlcX4DITD-mSg1myTHyL40

Trả lời