Tập huấn: “Phát triển và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

Nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là đơn vị thành viên và các đơn vị đối tác thực hiện hiệu quả các công việc đáp ứng yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, ngày 07/01/2021, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (Hiệp hội) tổ chức Chương trình Tập huấn: “Phát triển và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”.

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng (Trung tâm CATD); Bà Katie Orr – Thành viên của Hội đồng cố vấn quốc tế cho các trường Cao đẳng và Học Viện Canada, Đồng Chủ tịch Nhóm lợi ích thành viên NAFSA Canada – Thành viên quản lý cấp cao của Cục Giáo dục quốc tế Canada từ năm 2013 – 2018; PGS.TS Lê Quang Minh – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm CATD thực hiện với 02 nội dung: mô hình Cao đẳng Cộng đồng và tình hình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Canada.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội nêu rõ: “Hoạt động nổi bật của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam là hỗ trợ các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động liên quan đến đào tạo, đặc biệt là xây dựng, triển khai, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng. Chương trình tập huấn hôm nay, Hiệp hội giao cho Trung tâm CATD tổ chức có phần trực tuyến của chuyên gia Canada để phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh”.

PGS.TS Phạm Tiết Khánh phát biểu khai mạc

Bà Katie Orr tập huấn trực tuyến tại chương trình

PGS.TS Lê Quang Minh tại buổi tập huấn

Tham dự Chương trình Tập huấn gồm hơn 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng các Phòng/Ban chuyên môn liên quan tới công tác đảm bảo chất lượng…các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Chuyên gia đã cung cấp cho các đại biểu những kiến thức rất bổ ích:

Mô hình Cao đẳng Cộng đồng và tình hình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Canada.
Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tại Bắc Mỹ, Australia.
Thực trạng kiểm định chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
Lợi ích của việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo đối với các trường cao đẳng, trung cấp.
Sự khác biệt và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Trung tâm CATD:
– Là tổ chức độc lập và không phải là doanh nghiệp.

– Hoạt động theo mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các trường bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

– Kết hợp yếu tố quốc tế trong kiểm định chất lượng, hướng các trường tiệm cận tiêu chuẩn kiểm định quốc tế.

Sau 01 ngày tham dự, các đại biểu đã hiểu tổng thể, đầy đủ và chính xác về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng, lợi ích của việc nhà trường thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng. Trên cơ sở đó, các trường vận dụng lập kế hoạch xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Kết thúc chương trình tập huấn, Ban tổ chức đã trao Chứng nhận cho các đại biểu tham dự.

PGS.TS Phạm Tiết Khánh và PGS.TS Lê Quang Minh trao Chứng nhận tại buổi tập huấn

PGS.TS Lê Quang Minh trao Chứng nhận tại buổi tập huấn

PGS.TS Lê Quang Minh và TS Phan Mạnh Tiến trao Chứng nhận tại buổi tập huấn

PGS.TS Lê Quang Minh và ThS Nguyễn Phúc Đức trao Chứng nhận tại buổi tập huấn

PGS.TS Lê Quang Minh và TS Nguyễn Ngọc Xuân trao Chứng nhận tại buổi tập huấn

Một số hình ảnh của chương trình tập huấn:

Trả lời