Thông tin về Chương trình Lãnh đạo GDNN do UNESCO-UNEVOC tổ chức

Nội dung: Chương trình Lãnh đạo GDNN của UNESCO-UNEVOC năm 2021 tập trung vào kỹ năng cho chuyển đổi kỹ thuật số: Làm thế nào các cơ sở GDNN có thể đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Chương trình sẽ bao gồm một loạt hội thảo trên web tập trung vào các chủ đề chính sau:

– Xu hướng: Hiểu tác động của COVID – 19 đối với thị trường lao động và cách hệ thống GDNN cần chuyển đổi để đáp ứng.

– Nghiên cứu điển hình: Học hỏi từ các ví dụ điển hình để đáp ứng bối cảnh thay đổi.

– Chiến lược: Tìm hiểu cách phát triển các chiến lược để hỗ trợ các cơ sở GDNN đáp ứng các nhu cầu trong tương lai

– Kế hoạch tương lai: Phát triển các ý tưởng để chuyển đổi các cơ sở GDNN.

Thời gian tổ chức: Chương trình năm 2021 sẽ được tổ chức thành hai đợt:

* 1-30 tháng 9 năm 2021

* 1-30 tháng 11 năm 2021

Yêu cầu về thời gian tham dự: Những người tham gia dự kiến ​​sẽ tham dự ít nhất năm hội thảo trên web trong suốt một tháng (khoảng 1 hội thảo trên web mỗi tuần). Mỗi hội thảo trên web sẽ kéo dài khoảng 2 giờ.

Ứng viên đăng ký tham dự Chương trình cần đáp ứng các tiêu chí sau:

– Làm việc trong một cơ sở GDNN

– Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GDNN

– Có khả năng giao tiếp và tham gia bằng tiếng Anh

– Cam kết tham dự và tích cực tham gia các hội thảo trên web cũng như các công việc và nhiệm vụ của nhóm

– Có truy cập kết nối Internet ổn định

Ghi chú: Phụ nữ ở các vị trí trung cấp đến cao cấp đặc biệt được khuyến khích nộp đơn.

Hình thức và ngôn ngữ: Gồm một chuỗi các hội thảo trực tuyến và sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Để đăng ký Chương trình Lãnh đạo GDNN của UNESCO-UNEVOC năm 2021, vui lòng hoàn thành mẫu đơn dưới đây trước ngày 21 tháng 5 năm 2021:

Tại đây

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlEVxwqplbh1Kmj28TroeVmdUMVRXUjVHSzRSVlYyODhLQlFJMVlGWkc2NCQlQCN0PWcu

Xem thông tin chi tiết về chương trình và cách thức đăng ký tham dự tại link: https://unevoc.unesco.org/i/742

Nguồn: 

Trả lời