Thông tin về Hội Thảo do UNESCO-UNEVOC tổ chức với chủ đề “Các yếu tố xã hội của Học tập kỹ thuật số trong GDNN”

Do ảnh hưởng COVID-19, GDNN đã chuyển sang hình thức đào tạo từ xa và trực tuyến. Việc này làm tăng khối lượng công việc của giáo viên và ảnh hưởng đến các yếu tố xã hội của việc học. Hội thảo này sẽ tập trung vào cách thiết kế các lộ trình học tập kỹ thuật số với tương tác xã hội, hỗ trợ sinh viên có nhu cầu đặc biệt và khai thác sức mạnh của việc hỗ trợ lẫn nhau giữa những sinh viên giảm mức độ căng thẳng và lo lắng giữa giáo viên và sinh viên.

Hội thảo sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh, đồng thời được phiên dịch sang tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Để truy cập phần phiên dịch, vui lòng sử dụng ứng dụng Zoom Desktop.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về hội thảo này trên trang web của UNESCO-UNEVOC

(https://unevoc.unesco.org/home/COVID-19+response). Bản ghi âm của hội thảo cũng sẽ có sẵn trên trang web này sau Hội thảo.

Thời gian: ngày 22 tháng 4 lúc 15:00 theo giờ của Trung Âu (tương đương 20:00 giờ, ngày 22/4/2021 tại Việt Nam)

Đăng ký tham dự Hội thảo tại link sau:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YiODFia7T6mzR8EkA6gLOA

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38431/seo/Thong-tin-ve-Hoi-Thao-do-UNESCO-UNEVOC-to-chuc-voi-chu-de-Cac-yeu-to-xa-hoi-cua-Hoc-tap-ky-thuat-so-trong-GDNN/Default.aspx

Trả lời