Trung tâm đào tạo SEMEO

Vào ngày 30/11/1965, Các bộ trưởng Bộ Giáo dục của các nước Đông Nam Á đã thành lập Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (viết tắ là SEMEO) nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực thông qua hợp tác trong giáo dục, khoa học và văn hoá. Đến nay, tổ chức SEAMEO có 11 quốc gia thành viên gồm Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đông Timor, Thái Lan và Việt Nam; và tám nước thành viên liên kết: Úc, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Tân Tây Lan, Na Uy và Tây Ban Nha. Việt Nam được Hội đồng SEAMEO công nhận là thành viên chính thức ngày 10/2/1992, và là nước đón nhận Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại TP. Hồ Chí Minh (SEAMEO RETRAC). Mối quan hệ hợp tác giữa SEMEO RETRAC và VACC được đánh dấu bằng một Biên bản ghi nhớ ký kết vào ngày 11/5/2007.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

Hội đồng Quản trị SEAMEO RETRAC là bộ phận quyết định đường lối, chính sách của Trung tâm. Hội đồng Quản trị bao gồm đại diện của 11 quốc gia thành viên SEAMEO. Đứng đầu Trung tâm là Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề cử, Hội đồng Quản trị chấp thuận và Chủ tịch Hội đồng SEAMEO bổ nhiệm chính thức. Trung tâm tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên cơ hữu làm việc trong các phòng ban:
 • Ban Giáo dục
 • Ban Công nghệ
 • Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài
 • Ban Nghiên cứu khoa học và ứng dụng
 • Phòng Hợp tác quốc tế và du học
 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Kế toán tài chính
 • Phòng Kế hoạch và quản trị
 • Trung tâm thông tin tư liệu khu vực

Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên đón nhận các chuyên gia nước ngoài đến công tác từ các dự án, tổ chức quốc tế, và các chương trình hợp tác.

HOẠT ĐỘNG

Với trụ sở đặt tại Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam hỗ trợ các quốc gia thành viên của Tổ chức SEAMEO, đặc biệt là Campuchia, Lào và Việt Nam, trong việc xác định và giải quyết các vấn đề chung về giáo dục, đặc biệt là quản lý giáo dục, ở mọi bậc học. SEAMEO RETRAC hướng mọi nỗ lực vào việc thực hiện các chương trình đổi mới mang tính quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, trao đổi chuyên gia và xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ và công nghệ thông tin, đào tạo giáo viên, và các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu của người học.

TẦM NHÌN

SEAMEO RETRAC xây dựng uy tín và phát triển chuyên môn để trở thành trung tâm khu vực chất lượng cao với trọng tâm đào tạo quản lý giáo dục, phục vụ cho các nước thành viên của SEAMEO và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

NHIỆM VỤ

Hỗ trợ các quốc gia thành viên của SEAMEO xác định và thực hiện các nhiệm vụ với trọng tâm quản lý giáo dục thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phổ biến thông tin, phục vụ cộng đồng, thiết lập mạng lưới và hợp tác.

CHỨC NĂNG

Thông qua việc hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, SEAMEO RETRAC tổ chức và xúc tiến:

 • Các khoá đào tạo, bồi dưỡng, các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề;
 • Các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phát triển dự án và phổ biến thông tin;
 • Các chuyến khảo sát, tham quan và trao đổi học sinh và chuyên gia trong khu vực và thế giới với mục đích trao đổi văn hoá, khoa học và giáo dục.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Tư duy phê phán và giải quyết vấn đề sáng tạo
 • Tương tác, thân mật và dựa trên kinh nghiệm để chia sẻ và học tập thực tiễn
 • Lấy người học làm trung tâm
 • Linh hoạt và tiết kiệm

CƠ SỞ VẬT CHẤT

SEAMEO RETRAC toạ lạc tại trung tâm thành phố. Trung tâm đã trang bị hơn 40 phòng học và phòng hội nghị, một phòng học tiếng, một phòng máy vi tính tiên tiến, phòng nghe nhìn, thư viện và một phòng họp quốc tế với sức chứa trên 150 người. Tất cả các phòng học và hội nghị được trang bị các phương tiện giảng dạy hiện đại như máy tính kết nối Internet (ADSL và Wifi) và hệ thống giảng bài sử dụng máy chiếu LCD, bảng tương tác thông minh.

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TƯƠNG LAI

SEMEP RETRACtrọng tâm vào nâng cao các chương trình đào tạo giáo dục lên tiêu chuẩn cao cấp với các đơn vị trong nước và quốc tế và mở rộng các chương trình này cho các đối tượng tham gia như các nước thành viên của SEMEO và các trung tâm liên kết cũng như các tổ chức quốc tế khác. Các hoạt động cụ thể bao gồm:

1. Phổ biến việc sử dụng Công nghệ Thông tin, Truyền thông và các phương pháp mới về dạy và học trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục cơ bản

2. Đánh giá nhu cầu quản lý giáo dục của khu vực thông qua tìm hiểu thực tế từ nhu cầu và phân tích khảo sát

3. Thiết kế chương trình và khoá đào tạo sáng tạo và các hội thảo để mang lại cho các vấn đề tầm nhìn đựơc xác định trong các lý thuyết, nguyên tắc và chính sách quản lý giáo dục trên quy mô khu vực và quốc tế; và

4. Hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu và học viên trong việc phát triển và ứng dụng các nguyên tắc và chính sách quản lý giáo dục phát triển

Ngoài ra, SEMEO RETRACT sẽ tiếp tục trợ giúp phát triển nhân lực trong khu vực và thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác trên thế giới thông qua việc : nghiên cứu và khảo sát các vấn đề về quản lý giáo dục, tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề và hội nghị trao đổi quan điểm về các vấn đề đặc trưng trong khu vực liên quan đến động lực cốt lõi của SEMEO RETRAC trong quản lý giáo dục; xây dựng hệ thống liên kết với các tổ chức hoặc cơ quan có liên quan để thực hiện các mục tiêu đã đề cập ở trên và phát triển các khoá đào tạo về các vấn đề khác nhau để phục vụ sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực và bắt đầu cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân

(Nguồn:http://www.vnseameo.org/?id=2)

Trả lời