Trung tâm Kiểm định CATD hướng dẫn xây dựng quy trình trong hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN cho trường CĐ Quốc tế Hà Nội

Ngày 19/05/2021, tiếp tục chương trình hỗ trợ trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (Trường) trong công tác xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) đã làm việc với các phòng, ban, đơn vị trong việc xây dựng các quy trình, công cụ bắt buộc và cần thiết phục vụ cho hoạt động của nhà trường.

Tham dự buổi làm việc, về phía trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, có ThS Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch Hội đồng giáo dục; ThS Nguyễn Công Cát – Hiệu trưởng nhà trường và các phòng chức năng của trường: Phòng Truyền thông và Tuyển sinh; Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Về phía Trung tâm, có TS Đặng Diệp Minh Tân – Chuyên gia về bảo đảm chất lượng; ThS Nguyễn Văn Phương – Trưởng Phòng Kiểm định và các cán bộ của Phòng.

Trong ngày làm việc, chuyên gia, cán bộ Phòng Kiểm định của Trung tâm đã đồng hành cùng các phòng chức năng của Trường xây dựng và chỉnh sửa các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng nhằm phục vụ cho các hoạt động thực tế của từng bộ phận. Qua quá trình đồng hành, các cán bộ của từng phòng chức năng có thể hiểu, nắm rõ được bản chất, nguyên lý hoạt động của một quy trình, biết cách thức xây dựng một quy trình làm việc cho từng vị trí công việc hay một hoạt động bảo đảm chất lượng cụ thể tại bộ phận. Từ đó các cán bộ có thể độc lập liệt kê các hoạt động bảo đảm chất lượng và xây dựng các quy trình, công cụ làm việc có liên quan của đơn vị mình.

Kết thúc ngày làm việc, mỗi phòng chuyên môn của Trường đã hoàn thành ít nhất 1 quy trình để đưa vào hoạt động. Các đợt đồng hành tiếp theo, Phòng Kiểm định của Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ các phòng, khoa chức năng của Trường xây dựng, hoàn thiện và vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho các hoạt động cần thiết khác.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-huong-dan-xay-dung-quy-trinh-trong-he-thong-bao-dam-chat-luong-gdnn-cho-truong-cd-quoc-te-ha-noi.html

Trả lời