Hội nghị tổng kết công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Sáng ngày 30/03/2021, Trung tâm Kiểm định CATD tham dự Hội nghị tổng kết công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường năm 2020 và phương hướng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên.

Về phía trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên, Hội nghị có sự tham gia của ThS Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp – Hiệu trưởng nhà trường; các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu; các thầy, cô giáo là trưởng các đơn vị đồng thời là Phó chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 của nhà trường.

Về phía Trung tâm Kiểm định CATD, tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn của Trung tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Tự đánh giá năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; các tham luận, ý kiến của các Uỷ viên Hội đồng Tự đánh giá.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm định CATD cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng theo các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường đã kết luận các vấn đề cần triển khai cho công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 của nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-tham-du-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cua-truong-cd-kinh-te-ky-thuat-to-hieu-hung-yen.html

Trả lời