Danh sách đối tác của Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam

Hiện nay, VACC đã đặt quan hệ đối tác với 37 đối tác gồm những tổ chức cộng đồng tương đương (Hiệp hội CĐCĐ Hoa Kỳ, Canada), Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (WUSC) và các trung tâm, viện nghiên cứu đào tạo cũng như các trường cao đẳng trên thế giới.

VACC và AACC (Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ), VACC và MCCA (Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Missouri) đã công nhận là thành viên danh dự lẫn nhau. Thêm vào đó, Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang hiện đang là thành viên của AACC. Đại học Trà Vinh (trước đây là cao đẳng cộng đồng Trà Vinh) là thành viên danh dự của ACCC (Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Canada). VACC hiện đang thúc đẩy tiềm năng hợp tác với một số trường đại học ở Hà Lan

Ngoài ra, VACC cũng đã ký Bản Ghi Nhớ với các viện, tổ chức, hiệp hội và các trường như sau:

TTTên đối tácWebsite
1Trung tâm ĐT Nông nghiệp Quốc tế Israelhttp://www.agrostudies.com
2Trường CĐCĐ Mohak Valleyhttp://www.mvcc.edu/
3Viện KH và KT ứng dụng Saskatchewan (SIAST)http://www.siast.sk.ca/
4Trường CĐ Northwesthttp://nwlink.nscc.cc.oh.us/
5Liên hiệp ĐT trực tuyến bang Minnesota
6Trung tâm ĐT khu vực của SEAMEO (SEAMEO RETRACT)http://www.vnseameo.org/
7Học viện quản lý châu Á Thái Bình Dương Kaplanhttp://www.kaplan.com.sg/
8Trường ĐH Khoa học ứng dụng Cah Dronten, Hà Lanhttp://www.cah.nl
9Trường CĐ Nghệ thuật và ứng dụng Lambtonhttp://www.lambton.on.ca/
10Học viện KT chuyên nghiệp Cơ điện Quảng Tây Trung QuốcInstitute of Electrical Engineering and  Techniques, Guangxi China
11Học viện mạng Ciscohttp://www.cisco.com/web/SG/index.html
12Tổ chức hỗ trợ ĐH thế giới Canada (WUSC)http://www.wusc.ca/en
13Công ty tư vấn Norbati, Canadahttp://www.norbati.com
14Hiệp hội các trường CĐCĐ Canada (ACCC)http://www.accc.ca/english/index.htm
15Trường CĐ thành phố San Franciscohttp://www.ccsf.edu/NEW/en.html
16Trường CĐCĐ Houstonhttp://www.hccs.edu/portal/site/hccs
17HH CĐCĐ Missouri (MCCA)http://mccatoday.org /
18HH CĐCĐ Hoa Kỳ (AACC)http://www.aacc.nche.edu/Pages/default.aspx
19Trường CĐ thành phố Long Beach, Hoa Kỳhttp://www.lbcc.edu/ 
20Trường CĐ John Abbott, Canadahttp://www.johnabbott.qc.ca
21Hiệp hội TAFE, ĐH Victoria, Úchttp://www.vu.edu.au/
22Trường CĐ EL Caminohttp://www.elcamino.edu/
23Trường CĐ Bakersfieldhttp://www.bakersfieldcollege.edu/
24Corporate Coach Malaysiahttp://www.corporate-coach.com/aboutus.htm
25Hội đồng Giáo dục Quốc tế British Council (BCCIE)http://www.bccie.bc.ca
26Cao đẳng Cộng đồng Phát triển Quốc tế (CCID)www.ccid.cc
27Vital Englishhttp://vitalenglish.com/
28Commission scolaire
Marguerite – Bourgeoys
http://www.csmb.qc.ca/
29Trường Cao đẳng Cộng đồng Tacomahttp://www.tacomacc.edu/
30Nhóm Tài Nguyên Việthttp://www.vietgroup.net/us/
31Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)www.acdi-cida.gc.ca/home
32Learnsphere Canada

Savoirsphère Canada

http://www.learnsphere.ca/
33Tổ chức Kotowww.koto.com.au/
34ESL Teacher Consultantwww.eslconsultant.com/
35Demont Rene 
36David Harveywww.siast.sk.ca
37Viện Công nghệ Trường ĐH Quốc  Gia Oklahoma- Hoa Kỳ ( OSUIT)http://go.osuit.edu/
Các bản ghi nhớ và thoả thuận hợp tác với các trường đối tác trên tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi sinh viên, đào tạo trực tuyến, nâng cao năng lực quản lý và phát triển chuyên môn, trao dổi kinh nghiệm thông qua các hội thảo, hội nghị; cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo 2 giai đoạn, trao đổi tài liệu nghiên cứu và học tập……..
Thông qua sự hợp tác với các đối tác này, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã thu được các bài học bổ ích trong công tác giảng dạy cũng như nhận được nhiều hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.
Hiện nay, Hiệp hội đang củng cố và duy trì các mối quan hệ hợp tác cũ cũng như thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác mới để các trường thành viên cùng nhau được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như để đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của đất nước.

Trả lời